Edsbyn

V Ä L K O M M E N till fysiska möten med Edsbyns Rotary klubb.

Vår MÖTESPLATS är Edsbyns Hotell.

Här serveras vi en buffélunch varannan TISDAG, jämna veckor kl 12-13.


Vårt mål är att alltid ha en programpunkt med på våra luncher, det kan vara en intressant företagare från näringslivet, föreningsliv eller någon person som har något lärorikt att berätta.


Är du medlem i annan klubb är du alltid välkommen att besöka oss när du är i närheten. Väl mött!